Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Majstorovics Bristav-nummer är

3

Daniel Majstorovic
var med i avsnittet #81
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #2
i podden Agendasättarna med
David Fjäll

David Fjäll
var med i avsnittet 9
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Daniel Majstorovics poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym