Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Luthmans Bristav-nummer är

3

Daniel Luthman
var med i avsnittet Kapitel 30
i podden Menage à tugg med
Meron

Meron
var med i avsnittet Monsterpodden #1
i podden Menage à tugg med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Daniel Luthmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym