Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Luthmans Bristav-nummer är

3

Daniel Luthman
var med i avsnittet Kapitel 30
i podden Menage à tugg med
Pepe

Pepe
var med i avsnittet Kapitel 119
i podden Menage à tugg med
Emilie Roslund

Emilie Roslund
var med i avsnittet #18 ”Hon lurade mig i 8 månader"
i podden Singelrådet med
Petter Bristav

Se Daniel Luthmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym