Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Lemmas Bristav-nummer är

1

Daniel Lemma
var med i avsnittet 10
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Daniel Lemmas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet