Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Lampinens Bristav-nummer är

2

Daniel Lampinen
var med i avsnittet Avsnitt 29: Paradigmskiftet
i podden Magister med
K Svensson

K Svensson
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Daniel Lampinens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym