Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Lampinens Bristav-nummer är

2

Daniel Lampinen
var med i avsnittet Avsnitt 29: Paradigmskiftet
i podden Magister med
K Svensson

K Svensson
var med i avsnittet Extrasode 6: Planka museum
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Daniel Lampinens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym