Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Hallbergs Bristav-nummer är

1

Daniel Hallberg
var med i avsnittet 318: Hjärta Love Brat
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Daniel Hallbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym