Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Cedergrens Bristav-nummer är

2

Daniel Cedergren
var med i avsnittet Avsnitt 48
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Daniel Cedergrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym