Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Öuns Bristav-nummer är

2

Daniel Öun
var med i avsnittet Avsnitt 51
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Daniel Öuns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym