Vilket Bristav-nummer har ?

Cracksons Bristav-nummer är

2

Crackson
var med i avsnittet BONUS 5
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Cracksons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym