Vilket Bristav-nummer har ?

Cissi Efraimssons Bristav-nummer är

3

Cissi Efraimsson
var med i avsnittet #22
i podden Dill och Duva med
Tom Jerry Boman

Tom Jerry Boman
var med i avsnittet #39
i podden Dill och Duva med
Julia Frej

Julia Frej
var med i avsnittet 333: Ofrivilligt offentligt sex
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Cissi Efraimssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym