Vilket Bristav-nummer har ?

Christer Normans Bristav-nummer är

3

Christer Norman
var med i avsnittet Christer Norman: BODY Radio fyrtioett
i podden BODY Radio med
Andreas Guiance

Andreas Guiance
var med i avsnittet Avsnitt 151
i podden Tyngre Radio med
Kalle Zackari Wahlström

Kalle Zackari Wahlström
var med i avsnittet 282
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Christer Normans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym