Vilket Bristav-nummer har ?

Christer Lindarws Bristav-nummer är

2

Christer Lindarw
var med i avsnittet #248
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Christer Lindarws poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym