Vilket Bristav-nummer har ?

Christer Karlsson (KRIS)s Bristav-nummer är

2

Christer Karlsson (KRIS)
var med i avsnittet 32
i podden Veckans Viktigaste Intervju med
Simon "Chippen" Svensson

Simon "Chippen" Svensson
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Christer Karlsson (KRIS)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet