Vilket Bristav-nummer har ?

Christer “Rockis” Rockströms Bristav-nummer är

3

Christer “Rockis” Rockström
var med i avsnittet #14 Christer “Rockis” Rockström
i podden Holmgren Möter med
Niklas Holmgren

Niklas Holmgren
var med i avsnittet #57 Erik Niva
i podden Holmgren Möter med
Erik Niva

Erik Niva
var med i avsnittet Extrasode: Fotboll med Niva & Leifby
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Christer “Rockis” Rockströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet