Vilket Bristav-nummer har ?

Charlotte Jernboms Bristav-nummer är

4

Charlotte Jernbom
var med i avsnittet #27
i podden Karriärpodden med
Eva Ekedahl

Eva Ekedahl
var med i avsnittet 49
i podden Businesspodden med
Josef Fallesen

Josef Fallesen
var med i avsnittet 59
i podden Businesspodden med
Jakob Öqvist

Jakob Öqvist
var med i avsnittet 168
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Charlotte Jernboms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym