Vilket Bristav-nummer har ?

Chang Fricks Bristav-nummer är

2

Chang Frick
var med i avsnittet Avsnitt 14: En klickhoras bekännelser
i podden Magister med
K Svensson

K Svensson
var med i avsnittet 296
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Chang Fricks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym