Vilket Bristav-nummer har ?

Cecilia Repinskis Bristav-nummer är

4

Cecilia Repinskis
var med i avsnittet #48 Hållbara finanser och girl power
i podden RadioScience med
Lisa Beste

Lisa Beste
var med i avsnittet #40b Mammutbajs, kiss och virus
i podden RadioScience med
Torill Kornfeldt

Torill Kornfeldt
var med i avsnittet 52
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 9 november
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Cecilia Repinskis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym