Vilket Bristav-nummer har ?

Cathrin Frisemos Bristav-nummer är

4

Cathrin Frisemo
var med i avsnittet Avsnitt 43  In i den digitala världen.
i podden Vardagsfilosoferna Podcast med
Tina Peldán

Tina Peldán
var med i avsnittet Avsnsitt 45.
i podden Vardagsfilosoferna Podcast med
Peter Bengtsson

Peter Bengtsson
var med i avsnittet 28b - Görel Cronas tavla
i podden Josefinito Pod med
Josefin "Josefinito" Johansson

Josefin "Josefinito" Johansson
var med i avsnittet 171
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Cathrin Frisemos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym