Vilket Bristav-nummer har ?

Carolina Klüfts Bristav-nummer är

3

Carolina Klüft
var med i avsnittet #54
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #62
i podden Agendasättarna med
Patrik Andersson

Patrik Andersson
var med i avsnittet 5
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Carolina Klüfts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym