Vilket Bristav-nummer har ?

Carl Perssons Bristav-nummer är

2

Carl Persson
var med i avsnittet #21: Soran Ismail.
i podden Våran Podcast med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 35
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Carl Perssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym