Vilket Bristav-nummer har ?

Carina Nilssons Bristav-nummer är

4

Carina Nilsson
var med i avsnittet 27
i podden Cancerpodden med
Anna Benson

Anna Benson
var med i avsnittet 2
i podden Cancerpodden med
Maria Montazami

Maria Montazami
var med i avsnittet 53
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Carina Nilssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym