Vilket Bristav-nummer har ?

Carina Nilssons Bristav-nummer är

4

Carina Nilsson
var med i avsnittet 27
i podden Cancerpodden med
Anna Benson

Anna Benson
var med i avsnittet 15
i podden Cancerpodden med
Pamela Andersson

Pamela Andersson
var med i avsnittet 33
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Linda Åberg

Linda Åberg
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Carina Nilssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet