Vilket Bristav-nummer har ?

Carina Lidboms Bristav-nummer är

4

Carina Lidbom
var med i avsnittet 32
i podden Cancerpodden med
Anna Benson

Anna Benson
var med i avsnittet 6
i podden Cancerpodden med
Marie Göranzon

Marie Göranzon
var med i avsnittet 217
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Carina Lidboms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym