Vilket Bristav-nummer har ?

Carina Bergfeldts Bristav-nummer är

1

Carina Bergfeldt
var med i avsnittet 263
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Carina Bergfeldts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet