Vilket Bristav-nummer har ?

Carin da Silvas Bristav-nummer är

2

Carin da Silva
var med i avsnittet 1
i podden Adam och Kompani med
Adam Alsing

Adam Alsing
var med i avsnittet 109
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Carin da Silvas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym