Vilket Bristav-nummer har ?

Camila Astorga Díazs Bristav-nummer är

2

Camila Astorga Díaz
var med i avsnittet Carl Bildt ”Hallänning, Svensk, Europé” (1991)
i podden Flumskolan med
K Svensson

K Svensson
var med i avsnittet 32
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Camila Astorga Díazs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym