Vilket Bristav-nummer har ?

Camila Astorga Díazs Bristav-nummer är

2

Camila Astorga Díaz
var med i avsnittet BONUS 3
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Camila Astorga Díazs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym