Vilket Bristav-nummer har ?

Calvin Keyser-Allens Bristav-nummer är

3

Calvin Keyser-Allen
var med i avsnittet Avsnitt 167
i podden Tyngre Radio med
Alex Danielsson

Alex Danielsson
var med i avsnittet Avsnitt 102
i podden Tyngre Radio med
Kalle Zackari Wahlström

Kalle Zackari Wahlström
var med i avsnittet 254
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Calvin Keyser-Allens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym