Vilket Bristav-nummer har ?

Calle Petterssons Bristav-nummer är

2

Calle Pettersson
var med i avsnittet Avsnitt 30
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Calle Petterssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet