Vilket Bristav-nummer har ?

Caitlin Morans Bristav-nummer är

2

Caitlin Moran
var med i avsnittet 4
i podden Värvet International med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Caitlin Morans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet