Vilket Bristav-nummer har ?

Brit Stakstons Bristav-nummer är

2

Brit Stakston
var med i avsnittet MEG-kaoset!
i podden Atladottir och Bjurwald med
Margret Atladottir

Margret Atladottir
var med i avsnittet 75
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Brit Stakstons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet