Vilket Bristav-nummer har ?

Brent Weinbachs Bristav-nummer är

2

Brent Weinbach
var med i avsnittet 299
i podden WTF med
Eddie Pepitone

Eddie Pepitone
var med i avsnittet Extrasode: Eddie Pepitone
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Brent Weinbachs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet