Vilket Bristav-nummer har ?

Box Browns Bristav-nummer är

3

Box Brown
var med i avsnittet Hög av Serier #265 – Inteviews from Leeds
i podden Hög av Serier med
Anders Lundgren

Anders Lundgren
var med i avsnittet Hög av Serier #191 – Fabulöse Fabian
i podden Hög av Serier med
Fabian Nordlander

Fabian Nordlander
var med i avsnittet Nörden & Jag DVD-Kommentaren: Die Another Day
i podden Nörden & Jag med
Petter Bristav

Se Box Browns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet