Vilket Bristav-nummer har ?

Bosse Löthéns Bristav-nummer är

3

Bosse Löthén
var med i avsnittet 7
i podden Klassresan med
Mohamed El Abed

Mohamed El Abed
var med i avsnittet 23
i podden Klassresan med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet Kapitel 93 Super Monster Del 1
i podden Bcbuddz med
Petter Bristav

Se Bosse Löthéns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym