Vilket Bristav-nummer har ?

Bo Åkerströms Bristav-nummer är

4

Bo Åkerström
var med i avsnittet # 35 Medelklasskillen från småstaden
i podden RadioScience med
Natalie von der Lehr

Natalie von der Lehr
var med i avsnittet #21 Sov gott!
i podden RadioScience med
John Axelsson

John Axelsson
var med i avsnittet 63
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 214
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Bo Åkerströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym