Vilket Bristav-nummer har ?

Björn Olssons Bristav-nummer är

4

Björn Olsson
var med i avsnittet #23
i podden Konversation med
Rasmus Arvidsson

Rasmus Arvidsson
var med i avsnittet Ta två timmar till..
i podden Nordmark Pod med
Per Nordmark

Per Nordmark
var med i avsnittet Den där jävla tiden!
i podden Nordmark Pod med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 122
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Björn Olssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym