Vilket Bristav-nummer har ?

Björn Kjellmans Bristav-nummer är

2

Björn Kjellman
var med i avsnittet #261
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Björn Kjellmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet