Vilket Bristav-nummer har ?

Björn Gustafssons Bristav-nummer är

1

Björn Gustafsson
var med i avsnittet 67
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Björn Gustafssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet