Vilket Bristav-nummer har ?

Binyam Hailes Bristav-nummer är

2

Binyam Haile
var med i avsnittet Kapitel 179 Royal Rumble med Binyam
i podden Bcbuddz med
Branne Pavlovic

Branne Pavlovic
var med i avsnittet Kapitel 93 Super Monster Del 1
i podden Bcbuddz med
Petter Bristav

Se Binyam Hailes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym