Vilket Bristav-nummer har ?

Bingo Rimérs Bristav-nummer är

3

Bingo Rimér
var med i avsnittet "42. Bingo Rimér del 1"
i podden Handen på hjärtat med
Rodrigo Gonzalez

Rodrigo Gonzalez
var med i avsnittet "4. Från korridorblickar till Hollywood med Matias Varela
i podden Handen på hjärtat med
Matias Varela

Matias Varela
var med i avsnittet 134
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Bingo Rimérs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet