Vilket Bristav-nummer har ?

Bingo Rimérs Bristav-nummer är

3

Bingo Rimér
var med i avsnittet 92
i podden Businesspodden med
Mikael Arndt

Mikael Arndt
var med i avsnittet 85
i podden Businesspodden med
Calle Schulman

Calle Schulman
var med i avsnittet 10
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Bingo Rimérs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym