Vilket Bristav-nummer har ?

Bingo Rimérs Bristav-nummer är

3

Bingo Rimér
var med i avsnittet 92
i podden Businesspodden med
Josef Fallesen

Josef Fallesen
var med i avsnittet 51
i podden Businesspodden med
Messiah Hallberg

Messiah Hallberg
var med i avsnittet 128
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Bingo Rimérs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym