Vilket Bristav-nummer har ?

Bingo Rimérs Bristav-nummer är

3

Bingo Rimér
var med i avsnittet "42. Bingo Rimér del 1"
i podden Handen på hjärtat med
Rodrigo Gonzalez

Rodrigo Gonzalez
var med i avsnittet "9. Julia Frej"
i podden Handen på hjärtat med
Julia Frej

Julia Frej
var med i avsnittet 306: Bröllop och jäkelskap
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Bingo Rimérs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym