Vilket Bristav-nummer har ?

Bernt Rosengrens Bristav-nummer är

3

Bernt Rosengren
var med i avsnittet Om ett legendariskt svenskt jazzalbum
i podden Gradvall med
Jan Gradvall

Jan Gradvall
var med i avsnittet 116
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Bernt Rosengrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym