Vilket Bristav-nummer har ?

Barakat Ghebrehawariats Bristav-nummer är

3

Barakat Ghebrehawariat
var med i avsnittet 28
i podden Klassresan med
Mohamed El Abed

Mohamed El Abed
var med i avsnittet 11
i podden Klassresan med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 200
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Barakat Ghebrehawariats poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet