Vilket Bristav-nummer har ?

Barakat Ghebrehawariats Bristav-nummer är

3

Barakat Ghebrehawariat
var med i avsnittet 28
i podden Klassresan med
Mohamed El Abed

Mohamed El Abed
var med i avsnittet Kapitel 99 Förortens Carl Bildt
i podden Bcbuddz med
Branne Pavlovic

Branne Pavlovic
var med i avsnittet 155
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Barakat Ghebrehawariats poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym