Vilket Bristav-nummer har ?

Barack Obamas Bristav-nummer är

3

Barack Obama
var med i avsnittet 613
i podden WTF med
Marc Maron

Marc Maron
var med i avsnittet 362
i podden WTF med
Eddie Pepitone

Eddie Pepitone
var med i avsnittet Extrasode: Eddie Pepitone
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Barack Obamas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet