Vilket Bristav-nummer har ?

Babettes Bristav-nummer är

2

Babette
var med i avsnittet Filmpodden #49: Babettes vintage
i podden Filmpodden med
Gustav Larsed

Gustav Larsed
var med i avsnittet Filmpodden #22: Jul med Petter Bristav
i podden Filmpodden med
Petter Bristav

Se Babettes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym