Vilket Bristav-nummer har ?

Babak Azarmis Bristav-nummer är

3

Babak Azarmi
var med i avsnittet Avsnitt 128
i podden Jenny & Vänner med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet Avsnitt 15
i podden Jenny & Vänner med
Parisa Amiri

Parisa Amiri
var med i avsnittet 83
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Babak Azarmis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet