Vilket Bristav-nummer har ?

Babak Azarmis Bristav-nummer är

3

Babak Azarmi
var med i avsnittet #22
i podden Konversation med
Silvana Imam

Silvana Imam
var med i avsnittet 233
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Babak Azarmis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym