Vilket Bristav-nummer har ?

Babak Azarmis Bristav-nummer är

3

Babak Azarmi
var med i avsnittet Är Drake samtidens viktigaste artist?
i podden Gradvall med
Ametist Azordegan

Ametist Azordegan
var med i avsnittet 81
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Babak Azarmis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym