Vilket Bristav-nummer har ?

Baba Brinkmans Bristav-nummer är

4

Baba Brinkman
var med i avsnittet 55. Baba Brinkman och hemfödslar
i podden Skeptikerpodden med
Karin "Kaylee" Hansson

Karin "Kaylee" Hansson
var med i avsnittet 76. AWOO 2012, religionslycka och Karin "Kaylee" Hansson Bojs
i podden Skeptikerpodden med
Maria @techniskeptic

Maria @techniskeptic
var med i avsnittet 71. Hypotyreos typ 2, Climate Gate och Jesper Rönndahl
i podden Skeptikerpodden med
Jesper Rönndahl

Jesper Rönndahl
var med i avsnittet 196
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Baba Brinkmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym