Vilket Bristav-nummer har ?

Baba Brinkmans Bristav-nummer är

4

Baba Brinkman
var med i avsnittet 55. Baba Brinkman och hemfödslar
i podden Skeptikerpodden med
Karin "Kaylee" Hansson

Karin "Kaylee" Hansson
var med i avsnittet 65. Undergången, hälsomässa och Mats Reimer
i podden Skeptikerpodden med
John Houdi

John Houdi
var med i avsnittet 14. Cold reading
i podden Skeptikerpodden med
Patrik Larsson

Patrik Larsson
var med i avsnittet 156
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Baba Brinkmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym