Vilket Bristav-nummer har ?

Baba Brinkmans Bristav-nummer är

4

Baba Brinkman
var med i avsnittet 55. Baba Brinkman och hemfödslar
i podden Skeptikerpodden med
Karin "Kaylee" Hansson

Karin "Kaylee" Hansson
var med i avsnittet 59. Katastrofer, konspirationer och konferenser
i podden Skeptikerpodden med
Pekka Strandroth

Pekka Strandroth
var med i avsnittet 24. Magnus Betnér
i podden Skeptikerpodden med
Magnus Betnér

Magnus Betnér
var med i avsnittet 172
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Baba Brinkmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym