Vilket Bristav-nummer har ?

Athena Farrokzhads Bristav-nummer är

3

Athena Farrokzhad
var med i avsnittet 34
i podden 60 minuter med
Eric Schüldt

Eric Schüldt
var med i avsnittet #9
i podden Konversation med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Athena Farrokzhads poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym