Vilket Bristav-nummer har ?

Athena Afsharis Bristav-nummer är

2

Athena Afshari
var med i avsnittet #10 - Endometrios
i podden Tampodden med
Clara Henry

Clara Henry
var med i avsnittet 217
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Athena Afsharis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym