Vilket Bristav-nummer har ?

Aron Gurkas Bristav-nummer är

1

Aron Gurka
var med i avsnittet 335: Aron Gurka
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Aron Gurkas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym