Vilket Bristav-nummer har ?

Arne Hegerfors Bristav-nummer är

3

Arne Hegerfors
var med i avsnittet Avsnitt 4
i podden Dagens Människa med
Malin Aronsson

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 2
i podden Dagens Människa med
Magnus Betnér

Magnus Betnér
var med i avsnittet 58
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Arne Hegerfors poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym