Vilket Bristav-nummer har ?

Arne Hegerfors Bristav-nummer är

3

Arne Hegerfors
var med i avsnittet Avsnitt 4
i podden Dagens Människa med
Daniel Wistrand

Daniel Wistrand
var med i avsnittet Avsnitt 17
i podden Dagens Människa med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Arne Hegerfors poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet