Vilket Bristav-nummer har ?

Arefeh Behbakhts Bristav-nummer är

2

Arefeh Behbakht
var med i avsnittet BONUS 10
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Arefeh Behbakhts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym