Vilket Bristav-nummer har ?

Arantxa Àlvarezs Bristav-nummer är

2

Arantxa Àlvarez
var med i avsnittet 1
i podden Feminist javisst men med
Josefin "Josefinito" Johansson

Josefin "Josefinito" Johansson
var med i avsnittet 115
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Arantxa Àlvarezs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym