Vilket Bristav-nummer har ?

Arantxa Àlvarezs Bristav-nummer är

2

Arantxa Àlvarez
var med i avsnittet PMP 75
i podden Palmemordspodden med
Johannes Finnlaugsson

Johannes Finnlaugsson
var med i avsnittet 15
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Arantxa Àlvarezs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym