Vilket Bristav-nummer har ?

Arantxa Àlvarezs Bristav-nummer är

2

Arantxa Àlvarez
var med i avsnittet 1
i podden Feminist javisst men med
Emma Knyckare

Emma Knyckare
var med i avsnittet Extrasode: TSKNAS Live på På Besök
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Arantxa Àlvarezs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym