Vilket Bristav-nummer har ?

Annie Diamantrars Bristav-nummer är

2

Annie Diamantrar
var med i avsnittet Kapitel 95 The queen is back
i podden Bcbuddz med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Annie Diamantrars poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym